5. Praktische
zaken

Lestijden en pauzes

De lessen duren 45 minuten en worden meestal in blokken van 90 minuten gegeven.

We beginnen de lessen om kwart voor negen. Zo hebben ook leerlingen van buiten Utrecht de gelegenheid om op tijd te komen.

Op tijd komen vinden we heel belangrijk. Het zorgt ervoor dat we veel tijd aan het leren kunnen besteden en dus meer kunnen leren.

Lestijden
1e uur 8.45-9.30
2e uur 9.30-10.15
pauze 10.15-10.35
3e uur 10.35-11.20
4e uur 11.20-12.05
pauze 12.05-12.35
5e uur 12.35-13.20
6e uur 13.20-14.05
Pauze 14.05-14.25
7e uur 14.25-15.10
8e uur 15.10-15.55

In het dagrooster van de leerlingen worden tussenuren zoveel mogelijk voorkomen. Voor afwezige docenten wordt, voor zover mogelijk, inval geregeld.

Schoolvakanties 2023-2024

Het schooljaar start in de week van 21 augustus 2023. De leerlingen ontvangen een brief waarin de eerste schooldag staat aangegeven. Ook staat in deze brief wanneer de leerlingen hun lesrooster en kennismakingsprogramma kunnen ophalen én wanneer zij kennismaken met hun mentor(en) en klasgenoten.

Vakantie Datum
Herfstvakantie

Zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 2023

Kerstvakantie Zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie Zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024
2e Paasdag Maandag 1 april 2024
Meivakantie Zaterdag 7 april t/m zondag 12 mei 2024 (incl. Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag)
2de Pinksterdag Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie Zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus 2024

De medewerkers van Ithaka hebben twee à drie keer per jaar een studiedag. De leerlingen zijn op deze dagen vrij. De leerlingen krijgen steeds een brief wanneer een studiedag is gepland. Ook vermelden we de studiedagen in de agenda op de website.

Communicatie

Brieven

Regelmatig stuurt de school berichten of brieven naar ouders en leerlingen. Deze sturen wij meestal via de mail en in bijzondere gevallen per post, bijvoorbeeld bij schorsing of verwijdering.

Op sommige berichten moet soms ook een antwoord van ouders komen. Wij verwachten dat zij die brieven lezen of laten lezen en dan zo snel mogelijk reageren.

Eerste aanspreekpunt voor ouders

Elke klas heeft twee mentoren. De mentoren zijn voor ouders de eerste plek om vragen aan te stellen of informatie over een leerling te delen.  Wie de mentoren zijn, is aan het begin van het schooljaar bekend.

Contact met directie

Ouders/verzorgers nemen altijd eerst contact op met de mentor van hun kind. Het kan zijn dat in overleg met mentor ook een gesprek met een teamleider of de directeur nodig is. U kunt de teamleider of directeur bellen om een afspraak te maken.

Boeken, laptop en lesmateriaal

Boeken

Leerlingen lenen de schoolboeken op Ithaka. Wij houden bij welke boeken de leerling heeft geleend en in welke staat deze boeken zich bevinden. Wanneer een leerling naar een andere groep gaat of de school verlaat, levert de leerling de boeken weer in. We kijken dan ook dat de boeken nog net zo netjes zijn. Er mag bijvoorbeeld nooit in de boeken worden geschreven.

Voor het gebruik van de boeken betaalt de leerling een borg van € 50,-. Als alle boeken weer netjes ingeleverd worden, krijgt de leerling deze borg terug.

Laptop en lesmateriaal

Vanaf de start van het schooljaar vragen wij elke leerling een laptop mee naar school te nemen. De leerling heeft deze laptop nodig omdat:

 • we met een digitale methode voor Nederlands (NT2) werken: DISK. De leerlingen leren niet meer uit een boek, maar doen dat met een computerprogramma. Ze kunnen ook thuis hun laptop gebruiken om huiswerk op hun laptop te maken.
 • steeds meer scholen digitale programma’s gebruiken. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen weten hoe dat werkt, als ze naar hun nieuwe school gaan.
 • er bijna geen beroepen meer zijn waar niet met een computer gewerkt wordt. Het is dus belangrijk dat leerlingen leren met computers te werken.
 • sociale media als Facebook en Twitter een steeds grotere rol in het dagelijks leven spelen. Maar de sociale media brengen ook risico’s met zich mee. We willen onze leerlingen leren om op een goede manier met deze media om te gaan.

Schoolpas, kluisje en fietsenstalling

Schoolpas

Elke leerling krijgt bij het begin van het jaar een schoolpas. Deze gebruikt de leerling om boeken uit de schoolbibliotheek te lenen.

Kluisje voor waardevolle spullen

We raden iedereen dringend aan alle waardevolle spullen in een kluisje op te bergen of thuis te laten. Laat geld en andere waardevolle spullen niet in de jas of in de tas zitten. De school neemt geen verantwoording voor op school gestolen of verloren spullen.

Informatie over de schoolpas en het huren van een kluisje maken, vindt u in het hoofdstuk Kosten.

Fietsenstalling

Zet de fiets altijd goed op slot, ook in de fietsenstalling. Via een videocamera worden opnames gemaakt van de fietsenstalling, maar diefstal voorkomen is beter dan genezen. De school neemt geen verantwoording voor op school gestolen of verloren spullen.

Zelf aanschaffen

Om het opgegeven werk en opdrachten te kunnen maken, nemen de leerlingen zelf de volgend spullen mee naar school:

 • een laptop* een agenda een pen een potlood
 • een geodriehoek een passer
 • een gum een etui
 • een multomap met gelinieerd en geruit papier een vijftal schriften
 • een usb-stick
 • een eigen oortje of koptelefoon wordt aangeraden i.v.m. hygiëne
 • Voor het volgen van de sportlessen neemt de leerling mee:
 • gymschoenen met witte zolen, die uitsluitend in de gymzaal gedragen mogen worden een sportbroek of trainingsbroek
 • een sportshirt (met lange of kort mouwen) een handdoek
 • zeep

Voor de zwemlessen neemt de leerling mee naar de les:

 • een zwembroek of badpak een handdoek

*) Voor leerlingen uit een asielzoekerscentrum die nog geen status hebben én voor leerlingen die onder de zorg van Stichting NIDOS vallen, verzorgt Ithaka een laptop. Wanneer u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de Administratie via 030 - 2634634.