6. Kosten en verzekeringen

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor schooljaar 2023-2024 vragen wij geen vrijwillige ouderbijdrage.
We evalueren voor ieder schooljaar of we dit handhaven.

Financiƫle ondersteuning voor ouders

Solidariteitsfonds NUOVO

Ithaka is onderdeel van de de Nuovo Scholengroep. NUOVO vindt het belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende onderwijsactiviteiten, zonder dat kosten hierin een belemmering vormen. Daarom is het Solidariteitsfonds in het leven geroepen. U vindt meer informatie over het NUOVO Solidariteitsfonds op: https://www.nuovo.eu/documenten.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

  • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
  • De voor school verplichte laptop of tablet

U-pas

De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen uit de gemeenten Utrecht, Houten, IJsselstein of Stichtse Vecht. Op de U-pas staat een persoonlijk tegoed voor bijvoorbeeld zwemmen, muziekles of de bioscoop. Uw kind krijgt ook een U-pas: voor bijvoorbeeld een fiets of een laptop. Het U-pasjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daarop. Zo kan uw kind elk schooljaar dingen kopen die nodig zijn om mee te kunnen doen op school en in de buurt.

Vraag de U-pas aan via www.u-pas.nl/aanvragen. Twijfelt u of u in aanmerking komt? Check dan ook de website of neem contact op met het U-pasbureau via info@u-pas.nl of 088-6006300.

Stichting Leergeld

Als er is niet genoeg geld is voor sportles, muziekles of het kopen van een laptop, dan kunt u ook contact opnemen met Stichting Leergeld. Deze hulp komt bovenop bestaande hulp, zoals bijvoorbeeld het tegoed van de U-pas. Als Stichting Leergeld u niet kan helpen, zoeken zij in hun netwerk naar andere hulp.

Beschadiging en vermissing

De school is niet verantwoordelijk voor het vergoeden van de kosten als gevolg van beschadiging of vermissing van zaken die een leerling mee naar school neemt. Daarom adviseren wij leerlingen het volgende:

  • Laat kostbare zaken thuis.
  • Bewaar waardevolle voorwerpen in het schoolkluisje.
  • Zet je fiets goed op slot, ook in de fietsenstalling op school.
  • Ga netjes om met eigen spullen en met spullen van anderen.
  • Lever gevonden voorwerpen altijd bij de huismeester in.

Wettelijke aansprakelijkheid

Ouders zijn aansprakelijk voor de schade die een kind eventueel toebrengt aan medeleerlingen, het schoolgebouw, de inventaris of de apparatuur. De schade valt meestal onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Mocht dat niet het geval zijn, dan draagt de ouder de kosten van de aangerichte schade.

Collectieve aansprakelijkheids- en reisverzekering

Voor alle activiteiten die in schoolverband worden georganiseerd heeft Ithaka een collectieve aansprakelijkheids- en reisverzekering afgesloten voor de leerlingen en de medewerkers. De dekking begint een uur voor aanvang van de school en eindigt een uur na het verlaten van de school of de tijd die de leerling redelijkerwijs nodig heeft om thuis te komen. Het betreft een aanvullende verzekering. Dit betekent dat altijd eerst de verzekering van u als ouder/verzorger zal worden aangesproken.