7. Meedoen

7.1 Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) houdt toezicht op het beleid dat de school voert en heeft belangrijke rechten: adviesbevoegdheid in sommige zaken en bij andere onderwerpen instemmingbevoegdheid. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

De MR bestaat uit medewerkers en ouders/verzorgers. Op dit moment bestaat de MR uit de volgende medewerkers: Karin Post-Roelse, IJfke Verweij en Jaap Dousi zijn de MR-leden. We kunnen de hulp van ouders/verzorgers goed gebruiken. Heeft u interesse om aan te sluiten, dan kunt u een e-mail sturen naar de heer Jaap Dousi, jdousi@ithaka-isk.nl.

7.2 Leerlingen doen mee

Op Ithaka staat het werken aan je eigen toekomst centraal. Daarin is de leerling verantwoordelijk voor het eigen leren. Om eigenaarschap te bevorderen, proberen we onze leerlingen hierin te prikkelen. Zo kunnen leerlingen zich opgeven voor het sollicitatiepanel. Kandidaten die bij ons op gesprek komen, spreken eerst een half uur met leerlingen. Ook vinden er rondetafelgesprekken plaats met vertegenwoordigers uit de klassen om verbeteringen aan te brengen in de dagelijkse gang van zaken.