6. Extra activiteiten

6.1 Extra activiteiten

Beroepenmarkt

Deze beroepenmarkt wordt voorafgegaan door een programma waarbij de leerlingen zich oriënteren op beroepen waar “hun hart sneller van gaat kloppen”. Ze zoeken informatie op via internet en bedenken wat ze graag willen weten van mensen die daar echt werken. Op de beroepenmarkt hebben ze dan de mogelijkheid om met mensen van de verschillende bedrijven van hun keuze in gesprek te gaan om daarna bij een bedrijf ook echt op snuffelstage te gaan.

Loopbaanweek

In deze week vinden allerlei activiteiten plaats die te maken hebben met je carrière. Dat zijn gesprekken met beroepsuitoefenaars, met succesvolle oud-leerlingen, sollicitatietraining, excursies, etc.

Stageweken

Alle leerlingen die uitstromen naar het regulier voortgezet onderwijs lopen twee weken stage op de school waar zij hun onderwijstraject gaan vervolgen. In principe zijn de stageweken in de eerste weken van april. Als een leerling eerder uitstroomt, dan kunnen de stageweken eerder plaatsvinden.

Lentekriebels

Gedurende een maand in het voorjaar wordt in de klassen gesproken over zaken die met liefde, relaties en seksualiteit te maken hebben. Er komen onderwerpen aan de orde als verkering, vrijen, homofilie, (meisjes)besnijdenis en social media(gevaren). Niemand vertelt je hoe je over deze zaken moet denken, maar je leert wel hoe anders sommige anderen erover denken. Je leert ook wat in Nederland gewenst, ongewenst en strafbaar gedrag is.

Leesweek

Een week waarin alle vormen van lezen centraal staan en het plezier dat je ervan kan hebben. Voorlezen, gedichten, bibliotheek, alles kan voorbijkomen.

Krachtles

Kan een leerling een steuntje in de rug gebruiken omdat deze de vertrouwde omgeving is kwijtgeraakt en zich in Nederland nog niet helemaal vertrouwd voelt? Maakt een leerling zich zorgen over de toekomst, of denkt een leerling vaak aan zijn of haar verleden en heeft last van nare herinneringen. Dan kan de leerling in de krachtlessen aan het werk gaan met vragen over het leven in Nederland, waar kom ik vandaan, wie ben ik, vriendschap en verliefdheid, hoe ziet mijn dag eruit, wat kan ik in mijn vrije tijd doen, kijken naar mijn toekomst.

De leerling doet dit onder begeleiding in kringgesprekken en ook door te tekenen, muziek te maken, drama, spel, schrijven etc.

Talentenshow

Bij de Assembly laten leerlingen op het podium zien wat ze kunnen: dans, zang, muziek, beeldende kunst, alles is mogelijk.

Voorleeswedstrijd

Leerlingen kiezen de beste voorlezer van hun klas. Zij mogen meedoen aan de schoolfinale. En de winnaar van de schoolfinale doet mogelijk mee aan het Nederlands kampioenschap voor ISK-scholen.

Dichtwedstrijd

Eens per jaar wordt het beste gedicht uitgekozen door een jury. Een kunstenaar maakt er een affiche van. Dit gedicht wordt een jaar lang tentoongesteld op de Marga Jongeriuszuil in de kantine op de La Bohème.

Introductie

Elke week komen er nieuwe leerlingen op school. Om ze wegwijs te maken wordt er een rondleiding gegeven, wordt er uitgelegd wat de belangrijkste regels zijn en met welke personen ze te maken kunnen krijgen door hun mentoren en nieuwe klasgenoten.

Excursies

Minimaal twee keer per jaar gaat een groep tijdens de schooldag op excursie. Dit kan een museumbezoek in Utrecht zijn of een bezoek aan een andere stad, maar ook een bezoek aan een winkel of markt om het dagelijks taalgebruik te oefenen.

Sportdagen

De sportsectie organiseert regelmatig sportdagen, bijvoorbeeld basketbal-, volleybal en voetbaltoernooien.

Schoolkamp

Om de leerlingen te laten wennen aan de Nederlandse schoolcultuur en om diverse sociale vaardigheden aan te leren of te oefenen, gaan we met alle leerlingen op schoolkamp.

Het programma wordt in samenwerking met de leerlingen gemaakt. Meestal hoort daar ook een bezoek aan een zwembad bij.

Meisjes en jongens slapen gescheiden. Er gelden dezelfde regels wat betreft het gebruik van alcohol en drugs als op school. De kampen duren twee of drie dagen en worden begeleid door de mentoren en soms stagiaires en docenten uit het klassenteam. Het kamp is verplicht voor alle leerlingen.

Culturele activiteiten

Door het jaar heen worden theaterbezoeken en andere culturele activiteiten georganiseerd voor onze leerlingen.

Mediawijsheid / filmproject

Leerlingen leren spelenderwijs om te gaan met allerhande media en ervaren wat dit met je kan doen. Daarnaast maken ze in teamverband een film die in het theater wordt vertoond.

Schoolfeest

Naast het traditionele Sinterklaas- en Kerstfeest streven we ernaar om voor de leerlingen een schoolfeest te organiseren.

Het feest is alleen voor de eigen leerlingen. Om te voorkomen dat ook leerlingen van buiten de school binnen komen, worden er maatregelen getroffen en alle toegangen bewaakt. Drugs en alcohol zijn niet toegestaan.